Firma PPHU Mercator specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie odzysku surowców wtórnych, segregowania i ich zagospodarowania. Odbieramy makulaturę , odpady folii i tworzyw sztucznych, zużyty elektro sprzęt , opakowania drewniane, i inne. Czternastoletnie doświadczenie w branży, specjalistyczny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje profesjonalną obsługę w zakresie gospodarki odpadami. Jesteśmy przygotowani do realizacji odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej". Posiadamy decyzję na pozysk , transport i recykling surowców wtórnych. Działamy w oparciu o obowiązujące ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627); z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628); z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622); z dnia 11 maja 2001r. - o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638); z dnia 11 maja 2001r. - o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639). Dla firm generujących stałe ilości odpadów oferujemy indywidualne rozwiązania zagospodarowania odpadów. W zależności od potrzeb klienta dostarczamy odpowiednie kontenery, pojemniki lub opakowania zbiorcze do odbioru odpadów ( np. worki typu Big-Bag). Gwarantujemy także kompleksową obsługę prawną związaną z gospodarką odpadami ( Dokumenty Potwierdzające Odzyski i Recykling w ilości 100 % pozyskanych surowców !!!) , operaty środowiskowe. Szanowni Państwo : świadcząc nasze usługi pragniemy nawiązywać długotrwałe relacje z Klientem. Zadowolenie Klienta wynikające ze współpracy z nami jest dla nas najwyższym priorytetem.

COPYRIGHT@2017