Głównym przedmiotem działalności firmy Mercator jest kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadami

 

skierowana do zakładów o zróżnicowanym profilu produkcji.

 

 

Od 2005 roku wdrażamy projekty bezpośredniej obsługi sortowania i kompaktowania odpadów u źródła ich powstawania.

 

Głównym celem projektu jest dostarczenie najlepszego rozwiązania dla Klientów zarówno pod kątem kosztów jak i ekologii.

 

 

W zależności od wolumenu powstających odpadów do zaoferowania mamy profesjonalne maszyny kompaktujące, wózki

 

widłowe, specjalistyczne kontenery, pojemniki oraz załogę do obsługi maszyn.

 

 

Gwarantujemy także pełną obsługę  prawną związaną z gospodarką odpadami. Wystawiamy Karty Przekazania Odpadu oraz

 

Dokumenty Potwierdzające Osobno Odzysk i Recykling zwalniające z opaty produktowej.

 

 

 

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 516 022 042 lub e-mail:

 

 mercator@vp.pl

 

 

 

COPYRIGHT@2017